امروز لينك پيوندهاي سمت چپ بلاگ را بررسي ميكردم .از اين ليست بلند فقط اينها هنوز مينويسند و به روز ميشوند:

http://www.imanraad.com/

http://www.solomon2.blogfa.com/

http://www.linger.blogfa.com/

http://esfandbano.blogfa.com/

http://anesthesiologist.blogfa.com/

http://azarm.persianblog.ir/

اجاق فكر سازي باقي خاموش و بيفروغ است!

منبع : متدلوژی من برای زندگیپيوندها
برچسب ها : http ,blogfa